Przejdź do treści

Jak skrócić czas przezbrojeń?

  • przez

Dlaczego warto skracać przezbrojenia? Jakie jest marzenie każdego szefa produkcji? Produkcja stale tego samego asortymentu wyrobów i klient, który cyklicznie odbiera od nas ich określoną liczbę. Ale niestety jednym z dobrodziejstw gospodarki rynkowej jest, to, że klient żąda od Ciebie różnorodnych wyrobów w określonym, najczęściej bardzo bliskim terminie. W związku z tym większość firm musiało odejść od najbardziej efektywnych czasowo dużych partii produkcyjnych.

Częste zmiany asortymentu, małe partie produkcyjne prowadzą do wzrostu liczby przezbrojeń. Czas wymiany narzędzi i ustawiania parametrów pracy maszyny nie przynosi żadnej wartości dodanej, to czas niegenerujący zysku, czyli strata.

Liczby przezbrojeń nie możesz zmniejszyć, ale możesz skrócić ich czas do minimum. Jak? Wykorzystaj metodę SMED! Dzięki tej metodzie osiągniesz radykalne zmniejszenie czasów zmiany asortymentu na Twojej maszynie.

Skrót SMED oznacza dosłownie wymianę narzędzi i nastaw wyposażenia w jednostkowej liczbie minut (single-minute exchange of die).
Jak skrócić w 3 krokach czas przezbrojeń?
Skrócenia czasów przezbrojeń możesz dokonać w następujący sposób:

KROK 1. Podziel czynności operatora na stanowisku roboczym na wewnętrzne i zewnętrzne.

  • Czynności wewnętrzne to te, które mogą być wykonywane tylko przy wyłączonej maszynie.
  • Czynności zewnętrzne operator może wykonywać podczas pracy maszyny.

Przykład
Wymiana noża w imaku tokarki – czynność wewnętrzna.
Transport materiałów – czynność zewnętrzna.

KROK 2. Sprawdź, które z czynności przygotowawczych wewnętrznych możesz zamienić na zewnętrzne.
Wśród czynności przygotowawczych realizowanych w Twoim dziale jako wewnętrzne znajdziesz takie, które przy odpowiedniej organizacji i narzędziach możesz zamienić na zewnętrzne.
Przykład
Zaopatrzenie stanowiska w odpowiednie narzędzia i uchwyty dokonywane jest najczęściej po zakończeniu obróbki partii wyrobów. A przecież przy automatycznej pracy operator może przygotować potrzebne do realizacji kolejnej partii przyrządy podczas pracy maszyny.

KROK 3. Wykorzystaj odpowiednie narzędzia do usprawnienia czynności przygotowawczych.
Jak usprawnić czynności przygotowawcze?
Możesz skorzystać z następujących narzędzi:

  1. Listy kontrolne
  2. Kontrola funkcjonowania
  3. Doskonalenie transportu części i maszyn
  4. Zaawansowane przygotowanie pracy
  5. Standaryzacja działań
  6. Zastosowanie pośrednich elementów mocujących
  7. Doskonalenie magazynowania i zarządzania częściami oraz narzędziami.

Na przykład, jeśli na stanowisku operator w Twoim dziale do zamocowania narzędzi, przedmiotów obrabianych używa śrub, sworzni, wkrętów, przygotowanie do obróbki zajmuje mu na pewno sporo czasu. Elementy gwintowane wymagają kilku ruchów ręki – przy kilku bądź kilkunastu zmianach oprzyrządowania w ciągu dnia tracone sekundy sumują się w minuty. Jeśli zdecydujesz się na stosowanie zamiast śrub i sworzni zacisków mocujących typu jeden obrót, czasy przezbrojeń ulegną skróceniu.