Przejdź do treści

Czy znasz już sposób na szybkie przezbrojenia maszyn?

  • przez

Przezbrojenia maszyn to z punktu widzenia kierownika produkcji czyste marnotrawstwo. Zwiększają koszt jednostkowy wyrobu, nie dodając wartości. A zatem w Twoim interesie jest ograniczyć ich czas do minimum.

Szybkie przezbrojenia poprawią elastyczność produkcji – będziesz mógł produkować w małych partiach, dzięki czemu czas realizacji zlecenia Twojego klienta znacznie się skróci. Jak przyspieszyć zmianę asortymentu na maszynie? Wykorzystaj metodę SMED!
Jest przejrzysta i uniwersalna. To nie czarna magia zrozumiała tylko dla projektantów, konstruktorów czy wykładowców. SMED dotyczy wszystkich typów maszyn i urządzeń bez względu na to, czy przezbrojenie trwa 24 godziny czy 15 minut.

Skrót SMED oznacza dosłownie wymianę narzędzi i nastaw wyposażenia w jednostkowej liczbie minut (single-minute exchange of die).W metodzie tej czas przezbrojeń skracasz w stopniowo, w 3 etapach:

  • ETAP 1. Dzielisz czynności operatora na stanowisku roboczym na wewnętrzne i zewnętrzne. Przez czynności wewnętrzne rozumiemy te, które mogą być wykonywane tylko przy wyłączonej maszynie. Czynności zewnętrzne operator może wykonywać podczas pracy maszyny.
  • ETAP 2. Sprawdzasz, które z czynności przygotowawczych wewnętrznych możesz zamienić na zewnętrzne. Wśród czynności przygotowawczych realizowanych w Twoim dziale jako wewnętrzne znajdziesz takie, które przy odpowiedniej organizacji i narzędziach możesz zamienić na zewnętrzne.
  • ETAP 3. Usprawniasz czynności przygotowawcze z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, tzn. list kontrolnych, kontroli funkcjonowania, doskonalenia transportu części i maszyn, zaawansowanego przygotowania pracy, standaryzacji działań, zastosowania pośrednich elementów mocujących, doskonalenia magazynowania i zarządzania częściami oraz narzędziami.

Przekonaj do SMED kierownictwo i pracowników!

Metoda SMED pozwala znacznie zredukować czas przezbrojeń, a w efekcie zmniejszyć partie produkcyjne i przyspieszyć realizację zleceń – Ty już to wiesz, a inni? Powinieneś pokazać te korzyści zarządowi firmy. Jego poparcie dla SMED jest konieczne i bardzo przydatne w procesie wprowadzania zmian. Przedstaw nie tylko zalety tej metody, ale także jej wymagania i sposób wdrożenia.

Również bez poparcia i zaangażowania pracowników nic nie zdziałasz. A zatem musisz ich przekonać do SMED. Wyjaśnij, na czym będą polegać zmiany. Zapewnij pracowników, że wdrożenie nowych rozwiązań nie wpłynie na redukcję załogi. W przypadku metody SMED nie jest to wielkim problemem. Powinieneś uświadomić załodze, że firmie zależy na zmniejszeniu wielkości partii i oczywiście wytłumaczyć, dlaczego warto ją obniżyć. To naprawdę konieczne!

Zespół projektowy SMED

Skróceniem czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED powinien się zająć powołany przez kierownictwo specjalny zespół projektowy. Jego członkowie skupią się na skracaniu czasu przestawień przez:

  • inwestowanie w nowe rozwiązania,
  • zmianę dotychczasowych operacji nastawczych oraz
  • korzystniejsze sposoby mocowania elementów.

Najcenniejszymi ekspertami są operatorzy pracujący na linii produkcyjnej. Oni znają maszynę od lat, znają jej problemy. Powinieneś ich jednak zorientować na zadanie skrócenia czasu przestawiania maszyny.

Kogo jeszcze warto mieć w grupie wdrożeniowej SMED?

  • inżynierów procesu,
  • projektantów części oraz
  • pracowników utrzymania ruchu.

Czy kierownik linii powinien należeć do zespołu projektowego? Tak, ale tylko wtedy, jeżeli nie będzie to wpływało na dyskomfort pozostałych członków. Pamiętaj, że jego obecność może spowodować obniżenie wartości grupy wdrożeniowej i tym samym wpłynie na wyniki projektu. Projekt powinien mieć swojego lidera, który będzie odpowiedzialny za udokumentowanie analizy i przygotowanie materiałów do obrabiania.

Najważniejszym elementem Twojego zespołu projektowego, niejako jego nieformalnym szefem będzie operator. To on najlepiej zna maszynę i będzie musiał kontynuować pracę w nowym systemie, a więc od jego zaangażowania zależy bardzo dużo. Stwórz takie warunki, aby aktywnie uczestniczył w projekcie!