Szkolenie z organizacji stanowiska pracy metodą 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Temat szkolenia

Organizacja stanowiska pracy metodą 5S

Czas trwania

2 dni

Program Szkolenia

 • Wstęp do metodologii Lean Manufacturing,
 • Omówienie głownych narzędzi stosowanych,
 • Podział czynności na VA oraz NVA,
 • Omówienie organizacji stanowisk oraz obszarów w oparciu o narzędzie 5S,
 • Korzyści płynące z wykorzystania narzędzia 5S,
 • Przykłądy praktyczne stosowane podczas wdrożeń,
 • Akcja czerwona kartka,
 • Definicja etapów wdrożenia,
 • Omówienie narzędzi monitorowania i utrzymania (audyty 5S).

Wartość dodana

 • Znajomość pięciu kroków narzędzia 5S
 • Umiejętność definicji korzyści płynących ze wdrożenia,
 • Wiedza i przygotowanie teoretyczne do wdrożenia 5S w dowolnym obszarze,
 • Umiejętność analizy po wdrożeniowej obszaru,
 • Znajomość procedury audytu oraz oszacowania poziomu wdrożenia narzędzia 5S.

Korzyści dla uczestników

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu narzędzia lean do organizacji stanowiska pracy oraz obszaru produkcyjno logistycznego w oparciu o metodologię 5S. Dodatkowo słuchacze zdobędą informacje na temat techniki wdrażania narzędzia, korzyści płynących z wykorzystania metodologii jak również umiejętności przeprowadzania i oceniania dowolnego obszaru pod kątem jego praktycznego wykorzystania narzędzia 5S.

Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Ocena stanu wdrożenia poszczególnych 5 kroków w dowolnym obszarze produkcji, logistyki itd.,
 • Analiza i całościowa procentowa ocena stanu wdrożenia metodologii,
 • Przekazanie wiedzy innym pracownikom na temat korzyści wynikających ze stosowania narzędzi,
 • Umiejętność audytowania obszarów zgodnie z metodologią,
 • Wiedza na temat planu działań korygujących po wdrożeniu,
 • Umiejętność stworzenia i utrzymania dobrze zorganizowanego i czystego miejsca pracy,
 • Know how na temat optymalizacji obszarów poprzez wizualizcję,
 • Wykorzystanie tzw. tablicy cieni do poprawy organizacji obszarów,
 • Zastosowanie praktyczne poznanej teorii.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy działów produkcji, logistyki, magazynów
 • Średni i wyższy szczebel zarządzający
 • Technolodzy, planiści, logistycy. organizacja produkcji
 • Zespół ds. optymalizacji procesów lean
 • Średni i niższy szczebel zarządzania

Opis metodyki

 • 5S Krok 1: Selekcja
 • 5S Krok 2: Systematyka
 • 5S Krok 3: Sprzątanie
 • 5S Krok 4: Standaryzacja
 • 5S Krok 5: Samodyscyplina

Zapewniamy

 • Salę szkoleniową
 • Dużą ilość Case Study
 • Profesjonalną dokumentację szkoleniową
 • Doświadczonych wykładowców

Koszt

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 2000 PLN/ grupa do 10 osób/dzień.

Kontakt

+ 48 500332633

  szkolenia_bdc@lean-management.pl

 

Follow us on Facebook!