VSM – Value Stream Mapping

Mapowanie strumienia wartości jest to przedstawienie w graficznej formie przepływu materiałów i informacji na drodze którą produkt przemieszcza w strumieniu. Dzięki temu w łatwy sposób można prześledzić cały strumień wartości dodatniej dla klienta. Mapowanie pozwala na łatwe dostrzeżenie różnego rodzaju marnotrawstwa, wskazuje miejsca gromadzenia się zapasów oraz wszelkie inne czynności prowadzące do spadku efektywności produkcyjnej. Mapowanie strumienia wartości odbywa się w poszczególnych etapach przedstawionych na rysunku poniżej.

vsm
Etapy mapowania strumienia wartości

Mapowanie strumienia wartości należy zacząć od identyfikacji rodziny produktów czyli grupy wyrobów, które zostają poddane podobnym procesom wytwórczym, wykonywanych na tych samych stanowiskach pracy. W tabeli pokazano przykładową macierz dla niewielkiej liczby wyrobów i procesów, a następnie w tabeli została zidentyfikowana rodzina produktów.

Macierz wyrobów i procesów


Macierz wyrobów i procesów z zidentyfikowanymi rodzinami wyrobów

Kiedy liczba wyrobów bądź procesów jest większa warto skorzystać z jednej z metod obliczeniowych np. metodę Rank Order Clustering (ROC) of King. W tabeli znajduje się macierz wyrobów i procesów która zostanie poddana identyfikacji metodą ROC.

Dla każdej kolumny macierzy należy zdefiniować wynik binarny i obliczyć równoważnik w układzie dziesiętnym korzystając ze wzoru .

gdzie:

n – liczba wyrobów

Wyniki zostały przedstawione w tabeli

Macierz wyrobów i procesów po obliczeniu równoważnika dla wierszy

Kolejnym krokiem jest posortowanie wierszy macierzy w kolejności malejącej

Pierwsze przekształcenie macierzy

Następną czynnością jaką należy wykonać jest zdefiniowanie wyniku binarnego i obliczenie równoważnika dla kolumn korzystając ze wzoru  .

gdzie:

m – liczba maszyn

Wyniki zostały przedstawione w tabeli

Macierz wyrobów i procesów po obliczeniu równoważnika dla kolumn

Należy teraz posortować kolumny macierzy w kolejności malejącej

Drugie przekształcenie macierzy

Kroki te należy powtarzać do momentu, aż nie będzie już wierszy ani kolumn do wymiany.

Tabela przedstawia gotową identyfikację rodzin produktów gdzie każdy z równoważników jest posortowany malejąco.

Tabela z zidentyfikowanymi rodzinami wyrobów

 

 

Related Post

Follow us on Facebook!