MRP II – kompleksowe planowanie zasobów produkcyjnych

Czym się różni MRP II od MRP? Planowanie Zasobów Produkcyjnych (MRP II – Manufacturing Resource Planning) pozwoli Ci planować produkcję z uwzględnieniem dużo większej liczby danych niż w przypadku MRP(Material requirements planning, planowanie zapotrzebowania materiałowego).

Czym się różni MRP II od MRP?

Planowanie Zasobów Produkcyjnych (MRP II – Manufacturing Resource Planning) pozwoli Ci planować produkcję z uwzględnieniem dużo większej liczby danych niż w przypadku MRP(Material requirements planning, planowanie zapotrzebowania materiałowego).

W modelu MRP II znajdziesz elementy, których nie było w MRP np. związane z procesem sprzedaży czy też wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją.
MRP II uwzględnia:

 • surowce i komponenty
 • materiały pomocnicze,
 • zasoby ludzkie,
 • park maszynowy,
 • pieniądze,
 • czas,
 • środki trwałe.

I to nie tylko te związane z przygotowaniem, planowaniem i kontrolą produkcji, ale również – z dystrybucją i sprzedażą wytworzonych towarów.
MRP II – Manufacturing Resource Planning – planowanie zasobów produkcyjnych to standard oprogramowania zdefiniowany i opublikowany w 1989 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami – APICS (American Production and Inventory Control Society).
Czy wiesz, że około 70% kompleksowych informatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w krajach najbardziej rozwiniętych, stanowią systemy spełniające kryteria MRP II?

Jakie funkcje spełnia MRP II?

Oto 17 funkcji, które spełnia MRP II:

 1. Planowanie biznesowe (Business Planning).
 2. Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning – SOP).
 3. Zarządzanie popytem (Demand Management – DEM).
 4. Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling – MPS).
 5. Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning – MRP).
 6. Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem – BOM).
 7. Ewidencja magazynowa/Transakcje strumienia materiałowego (Inventory Transaction Subsystem – INV).
 8. Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem – SRS).
 9. Sterowanie warsztatem produkcyjnym (Shop Floor Control – SFC).
 10. Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning – CRP).
 11. Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control – I/OC).
 12. Zaopatrzenie/Zakupy materiałowe (Purchasing – PUR).
 13. Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resorce Planning – DRP).
 14. Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling Planning and Control).
 15. Interfejsy modułów finansowych (Financial Planning Interface).
 16. Symulacje (Simulation).
 17. Pomiar wyników (Performance Measurement).

Z jakimi wadami oryginalnej metody MRP powinieneś się liczyć?

Podstawową wadą tradycyjnego systemu MRP jest jego wiek. Ta metoda w swojej pierwotnej formie ma już 30 lat, w związku z czym nie zawsze odpowiada potrzebom współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Obecnie firmy często działają w zintegrowanych łańcuchach dostaw, ściśle współpracują z innymi zakładami, dostawcami, centrami dystrybucji. Metoda MRPII, a tym bardziej MRP nie są dostosowane do takich uwarunkowań. Podstawowy moduł MRP/MRPII – MPS, czyli główny harmonogram produkcji (Master Production Schedule) to bardzo sztywne narządzie.
Powyższych wad nie mają bardziej rozbudowane nowoczesne systemy typu ERP czy ERP II, następcy MRPII.

Related Post

Follow us on Facebook!