nagłe zmiany popytu klienta

Jak się zabezpieczyć przed nagłą zmianą w zamówieniu klienta?

Jak zminimalizować ryzyko związane z wahaniami popytu klientów? Nawet przy najbardziej stabilnej produkcji, realizowanej sukcesywnie zgodnie z harmonogramem może zadzwonić klient i odwołać zlecenie, albo zmniejszyć zamówioną ilość wyrobów o 1/3. Jeśli nie będziesz przygotowany na taką ewentualność, możesz narazić Twój dział na poważne straty finansowe. A zatem jak możesz zminimalizować ryzyko związane z wahaniami Read more about Jak się zabezpieczyć przed nagłą zmianą w zamówieniu klienta?[…]

Follow us on Facebook!