metodologia six sigma

Wdrażanie Six Sigma

Wdrażanie Six Sigma w przedsiębiorstwie obejmuje kilka faz: • rozpoznanie – czyli zdefiniowanie problemu; • pomiar – czyli dokonanie miary procesów w przedsiębiorstwie; • analizę – czyli zdefiniowanie przyczyn wad; • usprawnianie – czyli budowę procesów pod kątem poprawy jakości; • kontrolę – czyli stały monitoring efektów działania. Każda z tych faz jest zaprojektowana tak, aby mogła gwarantować firmie systematyczność we wdrażaniu strategii i wykorzystanie Read more about Wdrażanie Six Sigma[…]

Follow us on Facebook!