system kanbanowy pull system

System kanbanowy organizacji dostaw na przykładzie firmy produkcyjnej

Poniższy przykład został opracowany na przykładzie firmy produkującej zawory pneumatyczne. Proces zaopatrywania linii produkcyjnych w podzespoły jest niezwykle złożony, ponadto ulega ciągłym zmianom. Każde działanie logistyka obarczone jest wieloma zależnościami. Jedną z podstawowych zasad jest dążenie do maksymalnego „odchudzenia” produkcji, minimalizacji zapasów. Jednak z drugiej strony obowiązkiem logistyki jest zapewnienie dostępności wszystkich potrzebnych do produkcji materiałów Read more about System kanbanowy organizacji dostaw na przykładzie firmy produkcyjnej[…]

Follow us on Facebook!