Planowanie MRP ERP

Planowanie zapotrzebowania materiałowego

Często spotykam się z pytaniem o efektywne planowanie zapotrzebowania materiałowego na produkcji. Kierownicy chcą wiedzieć, w jaki sposób można zmniejszyć nakłady finansowe na swoją produkcję. Rozwiązaniem jest system typu MRP. MRP (Material requirements planning), czyli planowanie zapotrzebowania materiałowego, to nie tylko system informatyczny, pozwalający w sposób aktywny i dynamiczny kontrolować przepływ materiałów, lecz także filozofia Read more about Planowanie zapotrzebowania materiałowego[…]

mass customization

Mass Customization

Czy to możliwe, abyś produkując masowo, mógł zaspokajać indywidualne potrzeby różnych klientów? Wymagałoby to od Ciebie różnicowania wytwarzanych produktów w skali masowej! Niemożliwe? A jednak… Czy słyszałeś o Mass Customization? Mass Customization to strategia biznesowa, w wyniku której możesz masową produkcję/ realizowaną usługę spersonalizować i dopasować do potrzeb indywidualnego klienta. Łączy w sobie najlepsze elementy Read more about Mass Customization[…]

Kompletowanie zamowien

Usprawnij proces kompletowania zamówień!

Realizacja zamówienia to centralny proces w przedsiębiorstwie, dlatego trzeba patrzeć na niego kompleksowo. Nie skupiaj się na usprawnianiu poszczególnych operacji, optymalizuj cały strumień wartości. Przyspieszenie dostaw w oparciu o szybszego przewoźnika sporo kosztuje i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Udoskonalenie procesu wysyłki prowadzi do tego samego celu, a jest tańsze i możesz je realizować stopniowo. Read more about Usprawnij proces kompletowania zamówień![…]

Optymalizacja działań logistycznych

Optymalizacja działań logistycznych

Jeśli chcesz wyeliminować błędy, niekompetencję i powtarzanie tych samych zadań przez wielu pracowników, ograniczyć do minimum czynności uzgadniania, sprawdzania czy zatwierdzania i uprościć proces logistyczny powinieneś zwiększyć kompleksowość pracy, którą wykonuje jeden pracownik. Idealnie by było, gdyby konkretna osoba prowadziła daną sprawę od przyjęcia zlecenia po jego zakończenie. Myślisz, że to nierealne i nieefektywne w Read more about Optymalizacja działań logistycznych[…]

Outsourcing

Co możesz zyskać wdrażając outsourcing?

Outsourcing w produkcji polega na wydzieleniu z zakresu zadań produkcyjnych części, którą przekazujesz w zarządzanie na podstawie umowy cywilnoprawnej firmie zewnętrznej. Zlecanie na zewnątrz opłaca się kiedy dążysz do obniżenia kosztów w dziale produkcji i lepszego wykorzystania zasobów. Pamiętaj jednak, że decyzję o wdrożeniu outsourcingu powinieneś poprzedzić dokładną analizą kosztów, korzyści i ryzyka. Najpierw oceń Read more about Co możesz zyskać wdrażając outsourcing?[…]

motywowanie pracownikow

7 skutecznych technik motywowania pracowników produkcyjnych

Dlaczego warto motywować pracowników? Jako kierownik produkcji musisz polegać na swoich podwładnych. Tego wymaga sprawna realizacja zadań produkcyjnych. Nie mając pełnego zaangażowania pracowników ryzykujesz opóźnienia w wykonaniu zamówień, awarie maszyn i chaos w Twoim dziale. Pamiętaj, że to zwykli operatorzy, szeregowi pracownicy magazynu, wykonując proste i rutynowe działania, przyczyniają się do realizacji celów Twojego przedsiębiorstwa. Read more about 7 skutecznych technik motywowania pracowników produkcyjnych[…]

badanie satysfakcji pracownikow

8 warunków skutecznego badania satysfakcji pracowników

Dlaczego warto przeprowadzić badanie zadowolenia pracowników? Potencjalne korzyści wynikające z regularnego przeprowadzania badań satysfakcji pracowników to, m.in.: identyfikacja słabych i mocnych stron firmy z punktu widzenia jej pracowników, skuteczne rozpoznanie obszarów problematycznych w funkcjonowaniu firmy, racjonalizacja podejmowanych w firmie działań o charakterze organizacyjnym bądź personalnym, zrozumienie czynników warunkujących satysfakcję pracowników, efektywne planowanie rozwoju karier pracowniczych, Read more about 8 warunków skutecznego badania satysfakcji pracowników[…]

badanie zadowolenia pracownikow

Badanie zadowolenia pracowników produkcji

Zależy Ci na większej efektywności działu produkcji? Poznaj lepiej swoich pracowników! Wiedza na temat ich potrzeb, oczekiwań i aspiracji zawodowych stanowi klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Im lepiej znasz nastroje panujące w przedsiębiorstwie, tym efektywniej możesz na nie wpływać i tym samym skuteczniej realizować cele operacyjne działu produkcji. Zadowolony i spełniony zawodowo pracownik Read more about Badanie zadowolenia pracowników produkcji[…]

ocena pracownikow

Jak oceniać pracowników produkcji?

W jaki sposób powiązać system motywacji pracowników produkcyjnych z wynikami? Co brać pod uwagę, szczególnie przy dużej liczbie pracowników produkcyjnych? Czy jest na to jakiś możliwie prosty sposób, niezabierający zbyt dużo czasu, ale jednocześnie pozwalający na realną ocenę? Ocena pracownika produkcyjnego wiąże się zwykle z wynikami produkcyjnymi i jakościowymi. Po wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego i Read more about Jak oceniać pracowników produkcji?[…]

Lean Manegement tools

Lean w działalności operacyjnej – opłacalny sposób doskonalenia firmy

Na proces realizacji zlecenia klienta przez Twoją firmę oprócz wytwarzania ogromny wpływ mają wszystkie działania operacyjne, takie jak: sprzedaż, zakupy czy logistyka. Doskonalenie tych czynności to głównie projekty i zakupy coraz nowocześniejszych rozwiązań technicznych – z doświadczenia wiesz, że to najlepsza forma przyśpieszenia realizowanych procesów. Najlepsza, ale też najdroższa. Tymczasem Lean ma zastosowanie w obszarach pozaprodukcyjnych Read more about Lean w działalności operacyjnej – opłacalny sposób doskonalenia firmy[…]

kwalifikacje operatorów

Kwalifikacje operatorów

Obecnie kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie przedsiębiorstwa są wiedza i kwalifikacje pracowników. Punktem wyjścia dla systemu zarządzania zasobami ludzkimi bazującego na zakresie obowiązków są zestawy kompetencji niezbędne do wykonywania pracy i będące w „posiadaniu” każdego pracownika. Kompetencje pracowników powinny być odpowiednio rozpoznane, wynagradzane i rozwijane w kierunku zgodnym ze strategią firmy. Kto się powinien tym Read more about Kwalifikacje operatorów[…]

szkolenie nowych pracownikow

Szkolenie nowego operatora

Kiedy zatrudniasz nowego operatora czy pracownika linii produkcyjnej, chcesz jak najszybciej zacząć wykorzystywać jego potencjał w 100%. Jednak z reguły zanim taka osoba zapozna się z organizacją Twojej firmy i specyfiką realizowanych na produkcji zadań, mija sporo czasu. Jak przyspieszyć ten proces? Zaplanuj i zorganizuj system szkoleń dla nowo zatrudnionych! Szkolenie krok po kroku ETAP Read more about Szkolenie nowego operatora[…]

Plany operacyjne w firmie

Plany operacyjne w firmie produkcyjnej

Wiele osób uważa, że harmonogramowanie produkcji nie jest czymś skomplikowanym. Owszem, zadanie to nie jest trudne w sytuacji, gdy posiadasz tylko jedną maszynę i zaledwie kilku klientów. Jednak jeśli chcesz zwiększyć liczbę realizowanych zamówień, redukować zapas, szybciej reagować na zapotrzebowanie klienta, stanowiska produkcyjne mieć obciążone stabilnie i w równym stopniu… musisz wiedzieć więcej! Planowanie operacyjne Read more about Plany operacyjne w firmie produkcyjnej[…]

normy produkcyjne

Normy pracy w firmie produkcyjnej

Normy produkcyjne (Production Standards) to dające się ustalić mierniki, wzorce rozliczeniowe planowania i wykonania zadań w procesie produkcyjnym. Wyraża się je w formie norm wydajności, tj. liczby produktów wytworzonych w określonym czasie np. 200szt./dzień lub norm czasu na jednostkę rozliczeniową produktu pracy, np. 1 wyrób/ 30sek. Terminowa realizacja harmonogramu robót możliwa jest dzięki normom produkcyjnym. Read more about Normy pracy w firmie produkcyjnej[…]

harmonogram produkcji

2 sposoby na zbilansowanie głównego harmonogramu produkcji

Jak przejść od planu strategicznego do planów operacyjnych? Opracowując plany operacyjne dla swojego działu powinieneś przede wszystkim pamiętać o tym, że ich realizacja ma zbliżać Twoją firmę do osiągnięcia celów strategicznych. A zatem plan strategiczny to podstawa szczegółowych harmonogramów produkcji. Plany operacyjne koncentrują się na realizacji planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Opracowuje je kadra Read more about 2 sposoby na zbilansowanie głównego harmonogramu produkcji[…]

zarzadzanie zasobami ludzkimi

Wydzielenie na zewnątrz przedsiębiorstwa procesu zarządzania zasobami ludzkimi

W Normie ISO 9001:2008 dookreślono zakres pkt 4.1 mówiącego o tym, że organizacja zlecająca na zewnątrz realizację jakiegokolwiek procesu powinna zapewnić nadzór nad takimi procesami. Według uwagi do nowej wersji normy proces realizowany na zewnątrz jest procesem, który został przez dane przedsiębiorstwo zlecony do realizacji firmie zewnętrznej. Przykładami takich procesów są m.in. procesy zarządzania, zaopatrywania Read more about Wydzielenie na zewnątrz przedsiębiorstwa procesu zarządzania zasobami ludzkimi[…]

cykl zycia projektu

Cykl życia projektu

Dlaczego i kiedy wdrażamy nowy produkt? W systemie gospodarki rynkowej nabywca ma możliwość wyboru. Przedsiębiorca oraz projektant muszą zdawać sobie sprawę dla kogo i do zaspokojenia jakich potrzeb opracowują nowy produkt. Konieczne staje się adresowanie projektu do możliwie ściśle określonego nabywcy i nadawanie produktom cech stosownych do tych wymagań. Badanie potrzeb klienta nie jest czysto Read more about Cykl życia projektu[…]

wizualizacja na produkcji

Wizualizacja dokumentacji

Wizualizacja to przedstawienie w jasny i czytelny sposób zasad i reguł obowiązujących w przedsiębiorstwie. Dzięki temu procesy te są zrozumiałe dla każdego z pracowników firmy. Chcesz dowiedzieć się, jakie czynności powinna wykonać firma wprowadzająca metody wizualizacji dokumentacji? Nowe formy komunikacji poprzez wizualizację wprowadzają głęboką transformację stosunków między ludźmi a wiedzą. Możemy to ująć w następujące Read more about Wizualizacja dokumentacji[…]

komunikacja z przełożonym

Efektywna komunikacja z przełożonym

Styl i sposób komunikowania się ma istotny wpływ na procesy zachodzące w organizacji oraz na indywidualną wydajność pracy. Styl komunikowania się Twojego przełożonego z pracownikami, ma odzwierciedlenie w stylu jego pracy i stylu przewodzenia oraz innych interakcji organizacyjnych. Analizując przedstawione, style komunikowania, style pracy oraz style przewodzenia, zrozumiesz że, jest możliwość zarządzania „w górę” i Read more about Efektywna komunikacja z przełożonym[…]

komunikacja wewnętrzna w firmie

Znaczenie komunikacji wewnątrz organizacji

Skuteczne komunikowanie się jest ważne dla menedżerów z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to proces, za pośrednictwem którego realizuje się zarówno strategiczne jak i podstawowe funkcje planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania. Po drugie jest czynnością, której menadżerowie poświęcają przeważającą część czasu. Umiejętność skutecznego komunikowania się to efektywna wymiana informacji i znaczeń między wszystkimi pracownikami organizacji, Read more about Znaczenie komunikacji wewnątrz organizacji[…]

Follow us on Facebook!