Zarządzanie wizualne

Coraz częściej spotykam się ze zdaniem, że w dążeniach do zwiększenia efektywności zarządzania zakładem przemysłowym zarządzanie autorytatywne nie jest wydajne. To prawda. Nowoczesne strategiczne metody zarządzania opierają się na technikach Lean Manufacturing i Kaizen, których nieodłącznym elementem jest zarządzanie z wykorzystaniem technik wizualizacji.
Nowoczesne zarządzanie opiera się na partnerskich relacjach pomiędzy zarządem, kierownictwem zakładu, kadrą techniczną, mistrzami i pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi. Wszyscy odpowiadają za proces produkcyjny i muszą być o nim dobrze poinformowani. Brzmi nieprawdopodobnie? Niekoniecznie!
Technika komunikacji poprzez wizualizację jest elementem samokontroli i samodyscypliny na stanowisku pracy dla wszystkich zatrudnionych w firmie. Tę samą informację kierujemy do całego personelu. Pozwala to na dystrybucję informacji do pracowników nie tylko bezpośrednio zainteresowanych, ale także do pozostałych, którzy są ogniwem w procesie wytwarzania.

Zarządzanie wizualne może pomóc w:

 • zrozumieniu i wskazaniu priorytetów pracy,
 • sprawdzeniu, czy wydajność (zazwyczaj codziennie) została osiągnięta,
 • zidentyfikowaniu ilościowych przepływów pracy i wskazaniu, co zostało zrobione,
 • określeniu nietypowych sytuacji, gdy coś jest nie tak,
 • zobrazowaniu wykonywanych czynności poprzez standardy,
 • pokazaniu wskaźników jakości,
 • wykazaniu wszystkich elementów niezbędnych do bezpiecznej i efektywnej pracy,
 • przekazaniu opinii zatrudnionych w czasie rzeczywistym do wszystkich zaangażowanych w cały proces (tzw. sprzężenie zwrotne),
 • zmniejszeniu ilości spotkań w celu omówienia kwestii wykonania zadań pracy.

Wizualne narzędzia zarządzania

Wizualizacja wymaga stosowania pomocy wizualnych, które wspierają metody zarządzania dla bezpieczniejszych, bardziej wydajnych i bardziej oszczędnych procesów. Celem użycia wizualnych technik zarządzania jest stworzenie stanu na pierwszy rzut oka. Oznacza to, że działania operacyjne mogą być łatwo i szybko określone.

Stosowanie odpowiednich narzędzi ma na celu:

 • zapewnienie szybkiej oceny aktualnego stanu, która umożliwia natychmiastowe i łatwe wykrycie nienormalnych warunków pracy,
 • zapewnienie pomocy wizualnych, aby pomóc pracownikom wykonywać zadania szybciej i zgodnie ze standardami technologicznymi.

Wizualizacja tworzy standardowe środowisko pracy poprzez instrukcje, wskazówki, przypomnienia itp., w jaki sposób praca ma być wykonywana. Istnieją nieograniczone możliwości w zakresie stosowania technik wizualnych zarządzania. Kluczem jest znalezienie kreatywnych sposobów wizualnego zarządzania.

Do stosowania wizualnych technik zarządzania możesz stosować następujące narzędzia:

 • kolorystykę,
 • zdjęcia,
 • grafikę,
 • wykresy,
 • karty kanban,
 • kolorowe linie,
 • kolorowe ubrania robocze,
 • sposoby etykietowania,
 • karty kontrolne,
 • standardy,
 • wizualne systemy alarmowe,
 • zegary,
 • przyrządy kontrolne, szablony itp.

Wizualne techniki zarządzania mogą być stosowane w różny sposób na nieskończenie wiele możliwości tworzenia istotnych zmian w zastosowaniach do tej samej aplikacji.

Related Post

Follow us on Facebook!