produkcja typu push i pull roznice

Lead Time

27 lutego 2016 admin 0

Lead time jest czasem realizacji procesu produkcyjnego. W konteksie łańcucha dostaw określa go się od momentu złożenia zamówienia przez klienta, do chwili, kiedy produkt jest […]

PDCA metoda

Podstawowe zasady metodologii PDCA

27 lutego 2016 admin 0

Metodologia PDCA, zwana także cyklem Deminga to mechanizm, który ilustruje podstawową zasadę ciągłego ulepszania, doskonalenia procesów lub rozwiązania problemu. Po opracowaniu schematu działania jest on […]